Alt is more!
 
Buy tickets now!

News

Check out a cool party reportage

Alternative Party 2009 reportage by "zuulkuul" at YouTube. Thanks for sharing this! You can still add your pictures to our web 2.0 page.


Compo results at Pouet

Here are the results for all of the compos. Great amount of entries with a lot of variety this year. Congratulations to all the winners!


Thank you for great event

This years event is now over. Alternative Party wants to thank all the visitors, speakers, artists, sceners, exhibitors, sponsors, partners and ALL of you for a warm and lovely event we got.


Call for Art and Technology

>> Submit your work here! <<

Alternative Party 2009 Exhibition

Alternative Party invites artists and collectors to offer their art, technology and workshops to the art and technology exhibition at the Alternative Party 2009. The event will take place at the Cable Factory in Helsinki from 23th to 25th of October 2009.

Here are some images from last year's exhibition:

artexhibition fogscreen hitech mac winfreezone

The submission deadline is on 16th August! Submit your work before 4th of August if you want a possibility that your work will be approved and released in the press release on 21th of August. The rest of the approved works will be announced on 1st of October.

The Alternative Party in a nutshell

The Alternative Party is a demoparty and a festival of digital culture. It gathers together creative programmers, visualists, musicians, designers, researchers and passionate enthusiasts. The number of visitors this year is estimated to be over 1000.

We offer world-beating activities like music shows, keynote talks, demoscene competitions, a computer exhibition, seminars, workshops and an arts exhibition. In addition, the event serves as a welcoming meeting place for people in the domain and encourages its attendees to think creatively and open-mindedly. More info about the programme: http://www.altparty.org

The event is organized by the Alternative Party ry. It's non-profit and run by volunteers. The event has been organized since 1998.

Works we are looking for

Both new and already published works and workshops, especially ones with the following themes and categories, but are not limited to:

 • Multimedia - demos, videos and other audiovisual content
 • Visual, audial and audio-visual pieces that make use of computers and digital technology
 • Interactive, statical, online and offline works
 • Computer or techonology that is rare, somehow unbelievable or extremely lovely - like computers from 80's.
 • Any kind of installations and visual artworks related to this years theme cyberpunk.
 • Workshops
 • Something else

The theme of the event is cyberpunk, but works not related to the theme are also welcome.

Timetable

25th February 2009 The call is announced
12th May 2009 The Submit page will be open
4th August 2009 Deadline: Press release. One of the works submitted by this date will be released to press on 21st of August during the Night of the Arts event in Helsinki. The published work will be automatically approved for the exhibition.
16th August 2009 Deadline: submitting your work for the exhibition.
7th September 2009 Acceptance announcement by email to submitters.
13th September 2009 Deadline for Exhibition catalogue where all works are presented.
1st October 2009 The approved works are announced at www.altparty.org.
22nd October 2009 Building the exhibition at the Cable Factory, Helsinki.
23rd - 25th October 2009 Alternative Party 2009, the Cable Factory, Helsinki.
25th October 2009 Dismantling the exhibition.

 

The benefits you get if your work is chosen for the exhibition

You will get a free entrance ticket to the event. No fees (related to jurying or anything else) are charged from the participants. Unfortunately, Alternative Party can not pay your travel or other costs.

The event will offer visibility for your artwork and collections - and a chance to network with other professional people in the field of technology and arts.

You are allowed to sell your art and other items at the event as long as the selling is in good taste and not intrusive towards our guests. You are not allowed to remove your exhibits from the exhibition before the event has ended even if they are sold.

The exhibition

In the exhibition area we provide you with floor, table or wall space. In addition, electricity and Internet (WLAN) is available. We hope that you provide all the equipment you need for presenting your work unless agreed otherwise.

We will be pleased to help you if you need any help in presenting your work.

We don't insure the artworks or other equipment you bring to the event against theft or breaking.

You will be responsible for having the rights needed for the presentation for your work of art and also for paying all the possible compensations for the third party.

Multimedia content on big screens

For multimedia content we do also have presentation time slots available on the main screen and other screens during the event.

The material must be in video format which can be presented with VLC or with a DVD/BlueRay player.

If your work is accepted to be presented on the big screens, you will get a discount on your Alternative Party ticket.

In addition or instead, you can also bring your own presentation equipment for creating a non-stop installation in the exhibition area for your multimedia content. In such cases, you will get the free ticket.

Entering your work for the exhibition

Submit your work using the submission form.

If you have any questions, please contact the arts exhibition organizer Harri Häivälä exhibition@altparty.org.

Welcome to the event!

Harri Häivälä
Alternative Party 2009 exhibition organizer
exhibition@altparty.org

Kim Viljanen
Alternative Party 2009 producer

Mikko Tuomela
Alternative Party 2009 content director

Kristoffer Lawson
Alternative Party 2009 creative director


Kutsu taiteelle ja tekniikalle

>> Ilmoita työsi tästä! <<

Alternative Party 2009 -näyttely

Alternative Party kutsuu taiteilijoita ja keräilijöitä tarjoamaan taidetta, teknologiaa ja työpajoja Alternative Party 2009 -tapahtuman taide- ja teknologianäyttelyyn, joka järjestetään Kaapelitehtaalla Helsingissä 23.-25. lokakuuta 2009.

Muutamia kuvia viime vuoden näyttelystä:

artexhibition fogscreen hitech mac winfreezone

Deadline on elokuun 16. päivä! Yksi 4.8. mennessä ilmoitetuista töistä esitellään Taiteiden yönä 21.8. julkaistavassa lehdistötiedotteessamme ja hyväksytään automaattisesti näyttelyyn. Ilmoitus muista hyväksynnöistä julkaistaan viimeistään 1.10.

Alternative Party 2009 lyhyesti

Alternative Party on demoparty ja digitaalisen kulttuurin festivaali, joka kokoaa yhteen luovat digikulttuurin liekinkantajat, kuten ohjelmoijat, visualistit, muusikot, suunnittelijat, tutkijat ja intohimoiset harrastajat. Tapahtumaan odotetaan yli 1000 kävijää.

Tapahtumassa on kansainvälisesti korkeatasoista ja mielenkiintoista ohjelmaa, kuten musiikkiesityksiä, keynote-esitelmiä, demoscene-kilpailuja, tietokonenäyttely, seminaareja, työpajoja ja taidenäyttely. Lisäksi tapahtuma toimii lämminhenkisenä kohtaamispaikkana alan ihmisille sekä kannustaa luovuuteen ja ennakkoluulottomaan ajatteluun. Lisätietoja tapahtuman ohjelmasta: http://www.altparty.org

Tapahtuman järjestää voittoa tavoittelemattomasti, vapaaehtoisvoimin Alternative Party ry. Tapahtuma on järjestetty vuodesta 1998 lähtien.

Haettavat teokset

Haun kohteena ovat uudet ja aiemmin esitetyt teokset ja työpajat erityisesti seuraavista teemoista ja kategorioista mutta sulkematta pois muita vaihtoehtoja:

 • multimedia - demot, videot ja muu audiovisuaalinen sisältö
 • tietokoneita ja digitaalisia tekniikoita hyödyntävät visuaaliset, audiaaliset ja audiovisuaaliset teokset ja performanssit
 • interaktiiviset, staattiset, online- ja offline-teokset
 • tietokoneet tai teknologiat jotka ovat jotenkin harvinaisia, uskomattomia tai rakkaita, kuten tietokoneet 80-luvulta.
 • cyberpunk-aiheeseen liittyvä tilataide ja kuvataide
 • työpajat
 • jotain muuta

Tapahtuman teema on cyberpunk, mutta myös teemaan liittymättömiä töitä otetaan vastaan.

Aikataulu

25.2.2009 Kutsu julkaistiin.
1.4.2009 Töiden ilmoittamissivu avataan.
4.8.2009 Deadline: Tähän mennessä lähetetyistä töistä yksi työ esitellään lehdistötiedotteessa 21.8.2009 Taiteiden yön yhteydessä ja tulee varmasti näyttelyyn.
16.8.2009 Deadline: työn ilmoittaminen.
7.9.2009 Sähköposti-ilmoitus osallistujille työn hyväksymisestä näyttelyyn.
13.9.2009 Deadline: näyttelyluetteloon tiedot ja kuva omasta teoksesta.
1.10. 2009 Näyttelyosallistujien julkaisu www.altparty.org-sivustolla.
22.10.2009 Näyttelyn rakennus, Kaapelitehdas, Helsinki.
23.-25.10.2009 Alternative Party 2009, Kaapelitehdas, Helsinki.
25.10.2009 Näyttelyn purku.

Näyttelyyn valittaville tarjottavat edut

Näyttelyyn hyväksyttyjen teosten tekijöille tarjotaan vapaa sisäänpääsy tapahtumaan. Osallistumisesta ei veloiteta jurytys- tai muita maksuja. Alternative Party ei valitettavasti pysty korvaamaan matka- tai muita kustannuksiasi.

Tapahtuma tarjoaa näkyvyyttä teoksille sekä otollisen tilaisuuden verkostoitua muiden taiteen ja tekniikan osaajien kanssa.

Teosten myyminen tapahtumassa on sallittua, kunhan se toteutetaan hyvän maun mukaan ja tunkeilematta. Teoksia ei saa poistaa näytteiltä ennen tapahtuman päättymistä vaikka teos olisi myyty.

Teoksen esittäminen

Näyttelyalueella on käytettävissäsi lattia-, pöytä- tai seinäpinta-alaa, sähköä ja Internet-yhteys (WLAN).

Teoksen esittäjän toivotaan hankkivan kaikki teoksen esittämiseen liittyvät välineet ellei toisin sovita. Autamme mielellämme, mikäli tarvitset apua teoksen esittämiseen liittyen.

Tapahtuma ei vakuuta teoksia tai teoksen tekijöiden tapahtumaan tuomia laitteita varkauden tai rikkoontumisen varalta.

Teoksen tekijä vastaa siitä, että hänellä on teoksen esittämiseen tarvittavat oikeudet sekä mahdollisesti tarvittavista esityskorvauksista kolmansille osapuolille.

Multimediasisältö big screeneillä

Multimediasisällölle on esitysaikoja pääscreenillä ja muilla screeneillä tapahtuman aikana.

Materiaalin tulee olla videomuotoista siten, että sen voi esittää VLC:llä tai DVD/BlueRay-soittimella.

Jos työsi hyväksytään esitettäväksi big screeneillä, saat alennusta Alternative Party -pääsylipustasi.

Lisäksi tai tämän sijaan voit tuoda oman esityslaitteiston ja luoda näyttelyalueelle läpi tapahtuman pyörivän multimediainstallaation. Tässä tapauksessa saat ilmaislipun.

Teoksen ilmoittaminen

Töiden ilmoittamiseksi, käytä seuraavaa ilmoittamislomaketta.

Mikäli sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä taidenäyttelyn organisoijaan Harri Häivälään exhibition@altparty.org

Olet lämpimästi tervetullut mukaan!

Harri Häivälä
Alternative Party 2009 -näyttelyn organisoija
exhibition@altparty.org

Kim Viljanen
Alternative Party 2009, tuottaja

Mikko Tuomela
Alternative Party 2009, sisältöjohtaja

Kristoffer Lawson
Alternative Party 2009, taiteellinen johtaja

Blog posts

What's next?

Alternative Party 2009 has ended. What's next? Read more …


Jeri Ellsworth invites YOU to Alternative Party 2009!

Our special guest Jeri Ellsworth has created an entertaining invitation video to all of you - she urges - or even threatens - you to come to Alternative Party 2009! Read more …


MSX

MSX Info Update -tapahtuma keskittyy MSX-standardin mukaisiin kotitietokoneisiin ja kaikkeen, mitä niillä voi tehdä... Yleiseen harrastamiseen, ohjelmointiin, pelaamiseen, demoihin, keräilyyn jne. Read more …