Call for Technological Items

Locomotion

The Alternative Party invites people interested in technology to offer their technological collections and workshop suggestions to the computer exhibition at the Alternative Party 2008. The event will take place in the Cable Factory in Helsinki from 24th to 26th of October 2008.

Alternative Party in a nutshell

The Alternative Party is a demoparty and a festival of digital culture. It gathers together creative programmers, visualists, musicians, designers, researchers and passionate enthusiasts. The number of visitors this year is estimated to be over 700.

We offer world beating activities like music shows, keynote talks, demoscene competitions, a computer exhibition, seminars, workshops and an arts exhibition. In addition to this the event serves as a welcoming meeting place for the people in the domain and encourages its attendees to think creatively and open-mindedly.

The event is organized by the Alternative Party ry. It's non-profit and run by volunteers. The event has been organized since 1998.

Things we are looking for

Both items and workshops, especially ones with one of the following themes:

 • Computers, accessories and other related equipments
 • Game consoles
 • Computer and related advertisements such as posters, videos and other material
 • Communication technology
 • Entertainment technology
 • Steam technology
 • Other technology
 • Anything related to technology that is interesting and showy

The theme of the exhibition is the 1980s (and adjacent decades) but items not related to the theme are also welcome.

Timetable

15th August 2008 deadline: submitting your suggestions for the exhibition
1st September 2008 the approved ideas are announced
23rd October 2008
building the exhibition at the Cable Factory, Helsinki
24th - 26th October 2008 Alternative Party 2008, the Cable Factory, Helsinki
26th October 2008 dismantling the exhibition

The benefits you get if your work is chosen for the exhibition

You will get a free entrance ticket to the event. No fees are charged from the participants.

The event will offer visibility for your technological collections and a great chance of networking with other likeminded people in the field of technology and arts.

You are allowed to sell your items in the event as long as the selling is in good taste and not intrusive towards our guests. You are not allowed to remove your items from the exhibition before the event has ended even if they were sold.

The exhibition

We offer electricity and an Internet connection in the exhibition area.

The event will probably offer a couple of projectors and PA systems but we cannot guarantee that there will be enough them for all the presentations. We therefore hope that you provide all the equipment you need for presenting your work unless agreed otherwise. We will be pleased to help you if you need some help in presenting your work.

We don't insure the exhibition items or other equipment you bring to the event against theft or breaking.

You will be responsible for having the rights needed for the presentation for your items and also for paying all the possible compensations for the third party.

Entering your work for the exhibition

Sign up your items/workshop for the exhibition by sending email to the address computerexhibition@altparty.org. The email should contain the following:

 • The name of the item(s) or workshop
 • The contact info of the exhibitor/workshop organizer (name, phone number, email address)
 • A short description of the item/workshop (if not commonly known, a photo or a link to a video)
 • A description of what it takes to realize your idea (e.g., amount of table space)
 • A list of what you want the Alternative Party to provide for you (e.g. a video projector, PA, desk space)

If you have any questions, please contact the computer exhibition curator Juha-Pekka Jokela jupp3@altparty.org.

Welcome to the event!

Juha-Pekka Jokela
Alternative Party 2008 computer exhibition curator
jupp3@altparty.org

Mikko Tuomela
Alternative Party 2008 content director
ravel@altparty.org

Kristoffer Lawson
Alternative Party 2008 creative director
setok@altparty.org

Kim Viljanen
Alternative Party 2008 producer
digikim@altparty.org


Kutsu tuoda näytteille teknologiaa

Alternative Party kutsuu kaikki teknologiasta kiinnostuneet tuomaan näytteille tekniikkaa ja työpajaehdotuksiaan Alternative Party 2008 -tapahtuman tietokonenäyttelyyn, joka järjestetään Kaapelitehtaalla Helsingissä 24.-26. lokakuuta 2008.

Alternative Party on demoparty ja digitaalisen kulttuurin festivaali, joka kokoaa yhteen luovat digikulttuurin liekinkantajat, kuten ohjelmoijat, visualistit, muusikot, suunnittelijat, tutkijat ja intohimoiset harrastajat. Tapahtumaan odotetaan yli 700 kävijää.

Tapahtuma tarjoaa kansainvälisesti korkeatasoista ja mielenkiintoista ohjelmaa, kuten musiikkiesityksiä, keynote-esitelmiä, demoscene-kilpailuja, tietokonenäyttely, seminaareja, työpajoja ja taidenäyttely. Lisäksi tapahtuma toimii lämminhenkisenä kohtaamispaikkana alan ihmisille sekä kannustaa luovuuteen ja ennakkoluulottomaan ajatteluun. Lisätietoja tapahtuman ohjelmasta: http://www.altparty.org/

Tapahtuman järjestää voittoa tavoittelemattomasti, vapaaehtoisvoimin Alternative Party ry. Tapahtuma on järjestetty vuodesta 1998 lähtien.

Haettavat kohteet

Haun kohteena ovat kaikenlaiset teknologiset laitteet, laitteisiin liittyvää materiaalia ja työpajat erityisesti seuraavista teemoista mutta sulkematta pois muita vaihtoehtoja:

 • 1980-luvun (tai lähivuosikymmeniltä) tietokoneet ja niihin liittyvät laitteet, esim. lisälaitteet, pelikonsolit
 • 1980-luvun (tai lähivuosikymmeniltä) tietokoneaiheiset mainokset: posterit, videot ja muu materiaali
 • kommunikaatioteknologia
 • viihdeteknologia
 • höyrykoneteknologia
 • muu teknologia
 • mikä tahansa mielenkiintoinen ja näyttävä, teknologiaan liittyvä juttu

Näyttelyn teemana ovat 1980-luvun tietokoneet ja tapahtuman yleisenä teemana steampunk, mutta myös näihin teemoihin liittymättömiä näyttelykohteita otetaan vastaan.

Aikataulu

15.8.2008
deadline: näyttelykohteen ilmoittaminen
1.9.2008
ilmoitus hyväksynnästä
23.10.2008
tietokonenäyttelyn rakennus, Kaapelitehdas, Helsinki
24.-26.10.2008
Alternative Party 2008, Kaapelitehdas, Helsinki
26.10.2008
tietokonenäyttelyn purku

Tietokonenäyttelyyn valittaville tarjottavat edut

Tietokonenäyttelyyn hyväksyttyjen teosten tekijöille tarjotaan vapaa sisäänpääsy tapahtumaan. Osallistumisesta ei veloiteta mitään maksuja.

Tapahtuma tarjoaa näkyvyyttä laitteille sekä otollisen tilaisuuden verkostoitua muiden tekniikan osaajien kanssa.

Teosten myyminen tapahtumassa on sallittua, kunhan se toteutetaan hyvän maun mukaan ja tunkeilematta. Teoksia ei saa poistaa näytteiltä ennen tapahtuman päättymistä vaikka teos olisi myyty.

Teoksen esittäminen

Näyttelyalueella on käytettävissä sähköä ja verkkoyhteydet.

Tapahtuman puolesta taidenäyttelyssä on todennäköisesti käytettävissä muutamia videotykkejä ja PA-laitteistoja, mutta näitä ei välttämättä riitä kaikkien teosten esittämiseen. Teoksen esittäjän toivotaan hankkivan kaikki teoksen esittämiseen liittyvät välineet ellei toisin sovita. Autamme mielellämme, mikäli tarvitset apua teoksen esittämiseen liittyen.

Tapahtuma ei vakuuta teoksia tai teoksen tekijöiden tapahtumaan tuomia laitteita varkauden tai rikkoontumisen varalta.

Teoksen tekijä vastaa siitä, että hänellä on teoksen esittämiseen tarvittavat oikeudet sekä mahdollisesti tarvittavista esityskorvauksista kolmansille osapuolille.

Teoksen ilmoittaminen

Ilmoita teoksesi/työpajasi mukaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen computerexhibition@altparty.org. Ilmoita sähköpostissa seuraavat tiedot:

 • teoksen/työpajan nimi
 • teoksen/työpajan tekijän/tekijöiden yhteystiedot (nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • kuvaile teos/työpaja lyhyesti. Jos mahdollista, liitä kuvaukseen kuva tai linkki videoon.
 • kuvaa mitä teoksen esittäminen vaatii
 • mitä teoksen esittäminen vaatii tapahtuman järjestäjiltä (esimerkiksi videotykki, PA, pöytätilaa, tms)

Mikäli sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä tietokonenäyttelyn kuraattoriin Juha-Pekka Jokela jupp3@altparty.org.

Olet lämpimästi tervetullut mukaan!

Juha-Pekka Jokela
Alternative Party 2008 -tietokonenäyttelyn kuraattori
jupp3@altparty.org

Mikko Tuomela
Alternative Party 2008 -tapahtuman sisältöjohtaja
ravel@altparty.org

Kristoffer Lawson
Alternative Party 2008 -tapahtuman luova johtaja
setok@altparty.org

Kim Viljanen
Alternative Party 2008 -tapahtuman tuottaja
digikim@altparty.org