Call for presentations

Demoscene seminar - Oct 23-24, 2008 at the Finnish Academy of Fine Arts

Preceeding the Alternative Party 2008, The Finnish Academy of Fine Arts and Alternative Party arranges a seminar on Demoscene from 23rd to 24th of October 2008 (Thu-Fri). The seminar is open to everybody interested in demoscene, free of charge. The venue of the seminar is the Academy of Fine Arts, Kaikukatu 4, Helsinki, Finland.

Invitation for presentations and works of art

We invite presentations covering topics such as (but not limited to):

  • demoscene as a phenomenon,
  • demoscene works of art,
  • techniques of demoscene, and
  • the demoscene attitude.

Also invited are all kinds of works of art to be shown during the seminar (optionally including a presentation regarding the work).

For more information and to submit your presentation proposal, contact: nosfeh@gmail.com.

The Alternative Party in a nutshell

The Alternative Party is a demoparty and a festival of digital culture. It gathers together creative programmers, visualists, musicians, designers, researchers and passionate enthusiasts. The number of visitors this year is estimated to be over 700.

We offer world beating activities like music shows, keynote talks, demoscene competitions, a computer exhibition, seminars, workshops and an arts exhibition. In addition the event serves as a welcoming meeting place for people in the domain and encourages its attendees to think creatively and open-mindedly. More info about the programme: http://www.altparty.org

The event is organized by the Alternative Party ry. It's non-profit and run by volunteers. The event has been organized since 1998.

The Finnish Academy of Fine Arts in a nutshell

Finnish Academy of Fine Arts provides the highest university-level theoretical and practical training in Finland in fine arts. It seeks to promote research in the fine arts and to act as a member of the international community of academic education in arts. The purpose of the Academy is to provide broad professional artistic training whilst taking into account new developments in contemporary art.

The Academy was founded in 1848 by a private foundation. From the beginning of year 1993 the status of the Academy has been raised to university level. 3,5 years of complete studies lead to the degree of Bachelor of Fine Arts, the Master’s degree takes two years longer to complete .

During the academic year 2007-2008 the number of students is about 260. Full-time teachers are all practising artists of repute, about 50 teachers and lecturers are working on hourly basis. In addition the Academy invites tens of visiting lecturers and welcomes annually several foreign artists from all over the world to meet students.


Kutsu esityksille

Demoskene-seminaari - 23.-24. lokakuuta 2008 - Kuvataideakatemia

Alternative Party 2008 -tapahtumaa edeltäen, 23.-24. lokakuuta, Alternative Party ry järjestää yhteistyössä Kuvataideakatemian kanssa demoskene-aiheisen seminaarin, johon ovat tervetulleita kaikki demoskenestä kiinnostuneet. Kaksipäiväinen seminaari on ilmainen ja se järjestetään Kuvataideakatemian auditoriossa (Kaikukatu 4, Helsinki).

Kutsu esityksille ja teoksille

Seminaariin voi tarjoutua puhumaan demoskeneen liittyvistä aiheista, kuten:

  • demoskeneen liittyvät ilmiöt,
  • demoskene-teokset,
  • demoskenen tekniikat ja
  • demoskene-asenne.

Tilaisuuteen voi myös tarjota teoksia esitettäväksi.

Lisätietoja ja sisältöehdotukset: nosfeh@gmail.com.

Alternative Party 2008 lyhyesti

Alternative Party on demoparty ja digitaalisen kulttuurin festivaali, joka kokoaa yhteen luovat digikulttuurin liekinkantajat, kuten ohjelmoijat, visualistit, muusikot, suunnittelijat, tutkijat ja intohimoiset harrastajat. Tapahtumaan odotetaan yli 700 kävijää.

Tapahtumassa on kansainvälisesti korkeatasoista ja mielenkiintoista ohjelmaa, kuten musiikkiesityksiä, keynote-esitelmiä, demoscene-kilpailuja, tietokonenäyttely, seminaareja, työpajoja ja taidenäyttely. Lisäksi tapahtuma toimii lämminhenkisenä kohtaamispaikkana alan ihmisille sekä kannustaa luovuuteen ja ennakkoluulottomaan ajatteluun. Lisätietoja tapahtuman ohjelmasta: http://www.altparty.org

Tapahtuman järjestää voittoa tavoittelemattomasti, vapaaehtoisvoimin Alternative Party ry. Tapahtuma on järjestetty vuodesta 1998 lähtien.

Kuvataideakatemia lyhyesti

Kuvataideakatemia on kuvataiteen yliopisto, jonka tehtävänä on antaa maan korkeinta yliopistotasoista tiedollista ja käytännöllistä kuvataiteen sekä siihen liittyvien ammattialojen ylintä opetusta maassamme. Akatemiasta valmistutaan kuvataiteen kandidaatiksi ja kuvataiteen maisteriksi. Jatkotutkintona voidaan suorittaa kuvataiteen tohtorin tutkinto. Opiskelijoita kuvataideakatemiassa on n. 260.

Kuvataideakatemian varhaisin edeltäjä oli Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulu, joka aloitti toimintansa Euroopan mullistusten vuonna 1848. Ensimmäiset kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävät taiteilijamme Albert Edelfeltistä Axel Galléniin, Helene Schjerfbeckistä Ellen Thesleffiin opiskelivat Taideyhdistyksen piirustuskoulussa ja Taideyhdistys tuki heitä stipendein myös heidän jatkaessaan taideopintojaan Euroopassa.

Vuodesta 1939 akatemia toimi Suomen Taideakatemian säätiön alaisuudessa nimellä Suomen Taideakatemian koulu. Koulu valtiollistettiin ja nimi muutettiin Kuvataideakatemiaksi vuonna 1985. Valtiollistaminen vahvisti koulun statuksen maan ylimpänä kuvataiteen oppilaitoksena. Kuvataideakatemia muuttui korkeakouluksi vuonna 1993 ja vuonna 1998 siitä tuli yliopisto.

160-vuotias Kuvataideakatemia traditioineen on merkittävä osa suomalaisen taidekoulutuksen ja laajemmin taiteen historiaa. Liioittelematta voi sanoa että Kuvataideakatemian historia on yhtä kuin suomalaisen kuvataiteen historia vuodesta 1848 alkaen. Albert Edelfelt, Akseli Gallen-Kallela, Helene Schjerfbeck, Ellen Thesleff, Laila Pullinen, Juhana Blomstedt, Osmo Rauhala, Viggo Wallensköld, Salla Tykkä, Eija-Liisa Ahtila ja monet muut taiteilijat 1800-luvulta tähän päivään ovat opiskelleet Kuvataideakatemiassa. Suomalaista taide-elämää olisi vaikea kuvitella ilman heitä.