Call for Art

Painter
Deadline extended to September 22th! The approved works will be announced at 1st of October

The Alternative Party invites artists to offer their art and workshop suggestions to the arts exhibition at the Alternative Party 2008. The event will take place in the Cable Factory in Helsinki from 24th to 26th of October 2008.

The Alternative Party in a nutshell

The Alternative Party is a demoparty and a festival of digital culture. It gathers together creative programmers, visualists, musicians, designers, researchers and passionate enthusiasts. The number of visitors this year is estimated to be over 700.

We offer world beating activities like music shows, keynote talks, demoscene competitions, a computer exhibition, seminars, workshops and an arts exhibition. In addition the event serves as a welcoming meeting place for people in the domain and encourages its attendees to think creatively and open-mindedly. More info about the programme: http://www.altparty.org

The event is organized by the Alternative Party ry. It's non-profit and run by volunteers. The event has been organized since 1998.

Works we are looking for

Both new and already published works and workshops, especially ones with the following themes:

 • Multimedia
 • Visual, audial and audio-visual pieces that make use of computers and digital technology
 • Interactive, statical, online and offline works
 • Installations and visual artworks related to steam engines or mechanics

The theme of the event is steampunk and the victorian age, but artworks not related to the theme are also welcome.

Timetable

22th September 2008 deadline: submitting your suggestion for the exhibition
1st September 2008/
1st October 2008
the approved works are announced
23rd October 2008 building the exhibition at the Cable Factory, Helsinki
24th - 26th October 2008 Alternative Party 2008, the Cable Factory, Helsinki
26th October 2008 dismantling the exhibition

The benefits you get if your work is chosen for the exhibition

You will get a free entrance ticket to the event. No fees (related to jurying or anything else) are charged from the participants.

The event will offer visibility for your artwork and a great chance for networking with other professional people in the field of technology and arts.

You are allowed to sell your art at the event as long as the selling is in good taste and not intrusive towards our guests. You are not allowed to remove your artwork from the exhibition before the event has ended even if they are sold.

The exhibition

We offer electricity and an Internet connection in the exhibition area.

The event will probably offer a couple of projectors and PA systems but we cannot guarantee that there will be enough them for all pieces of art. We therefore hope that you provide all the equipment you need for presenting your work unless agreed otherwise. We will be pleased to help you if you need some help in presenting your work.

We don't insure the artworks or other equipment you bring to the event against theft or breaking.

You will be responsible for having the rights needed for the presentation for your work of art and also for paying all the possible compensations for the third party.

Entering your work for the exhibition

Submit your artwork/workshop suggestion for the exhibition by sending email to the address artexhibition@altparty.org. The email should contain the following:

 • The name of the artwork or workshop
 • The contact info of the artist/workshop organiser (name, phone number, email address)
 • A short description of the artwork/workshop (if possible, a photo or a link to a video)
 • A description of what it takes to realize this presentation
 • A list of what you want the Alternative Party to provide for you (e.g. a video projector, PA, desk space)

If you have any questions, please contact the arts exhibition curator Titti Malmivirta osyn@altparty.org.

Welcome to the event!

Titti Malmivirta
Alternative Party 2008 arts exhibition curator
osyn@altparty.org

Mikko Tuomela
Alternative Party 2008 content director
ravel@altparty.org

Kristoffer Lawson
Alternative Party 2008 creative director
setok@altparty.org

Kim Viljanen
Alternative Party 2008 producer
digikim@altparty.org


Kutsu taideteoksille

Deadline siirretty syyskuun 22. päivään! Ilmoitus hyväksynnästä julkaistaan viimeistään 1.10.

Alternative Party kutsuu taiteilijoita tarjoamaan töitään ja työpajaehdotuksiaan Alternative Party 2008 -tapahtuman taidenäyttelyyn, joka järjestetään Kaapelitehtaalla Helsingissä 24.-26. lokakuuta 2008.

Alternative Party 2008 lyhyesti

Alternative Party on demoparty ja digitaalisen kulttuurin festivaali, joka kokoaa yhteen luovat digikulttuurin liekinkantajat, kuten ohjelmoijat, visualistit, muusikot, suunnittelijat, tutkijat ja intohimoiset harrastajat. Tapahtumaan odotetaan yli 700 kävijää.

Tapahtumassa on kansainvälisesti korkeatasoista ja mielenkiintoista ohjelmaa, kuten musiikkiesityksiä, keynote-esitelmiä, demoscene-kilpailuja, tietokonenäyttely, seminaareja, työpajoja ja taidenäyttely. Lisäksi tapahtuma toimii lämminhenkisenä kohtaamispaikkana alan ihmisille sekä kannustaa luovuuteen ja ennakkoluulottomaan ajatteluun. Lisätietoja tapahtuman ohjelmasta: http://www.altparty.org

Tapahtuman järjestää voittoa tavoittelemattomasti, vapaaehtoisvoimin Alternative Party ry. Tapahtuma on järjestetty vuodesta 1998 lähtien.

Haettavat teokset

Haun kohteena ovat uudet ja aiemmin esitetyt teokset ja työpajat erityisesti seuraavista teemoista mutta sulkematta pois muita vaihtoehtoja:

 • multimedia
 • tietokoneita ja digitaalisia tekniikoita hyödyntävät visuaaliset, audiaaliset ja audiovisuaaliset teokset ja performanssit
 • interaktiiviset, staattiset, online- ja offline-teokset
 • höyrykoneisiin tai mekaniikkaan liittyvä tilataide ja kuvataide

Tapahtuman teema on steampunk, mutta myös teemaan liittymättömiä töitä otetaan vastaan.

Aikataulu

22.9.2008 deadline: työn ilmoittaminen
1.9.2008/
1.10. 2008
ilmoitus hyväksynnästä
23.10.2008 taidenäyttelyn rakennus, Kaapelitehdas, Helsinki
24.-26.10.2008 Alternative Party 2008, Kaapelitehdas, Helsinki
26.10.2008 taidenäyttelyn purku

Taidenäyttelyyn valittaville tarjottavat edut

Taidenäyttelyyn hyväksyttyjen teosten tekijöille tarjotaan vapaa sisäänpääsy tapahtumaan. Osallistumisesta ei veloiteta jurytys- tai muita maksuja.

Tapahtuma tarjoaa näkyvyyttä teoksille sekä otollisen tilaisuuden verkostoitua muiden taiteen ja tekniikan osaajien kanssa.

Teosten myyminen tapahtumassa on sallittua, kunhan se toteutetaan hyvän maun mukaan ja tunkeilematta. Teoksia ei saa poistaa näytteiltä ennen tapahtuman päättymistä vaikka teos olisi myyty.

Teoksen esittäminen

Näyttelyalueella on käytettävissä sähköä ja verkkoyhteydet.

Tapahtuman puolesta taidenäyttelyssä on todennäköisesti käytettävissä muutamia videotykkejä ja PA-laitteistoja, mutta näitä ei välttämättä riitä kaikkien teosten esittämiseen. Teoksen esittäjän toivotaan hankkivan kaikki teoksen esittämiseen liittyvät välineet ellei toisin sovita. Autamme mielellämme, mikäli tarvitset apua teoksen esittämiseen liittyen.

Tapahtuma ei vakuuta teoksia tai teoksen tekijöiden tapahtumaan tuomia laitteita varkauden tai rikkoontumisen varalta.

Teoksen tekijä vastaa siitä, että hänellä on teoksen esittämiseen tarvittavat oikeudet sekä mahdollisesti tarvittavista esityskorvauksista kolmansille osapuolille.

Teoksen ilmoittaminen

Ilmoita teoksesi/työpajasi mukaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen artexhibition@altparty.org. Ilmoita sähköpostissa seuraavat tiedot:

 • teoksen/työpajan nimi
 • teoksen/työpajan tekijän/tekijöiden yhteystiedot (nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • kuvaile teos/työpaja lyhyesti. Jos mahdollista, liitä kuvaukseen kuva tai linkki videoon.
 • kuvaa mitä teoksen esittäminen vaatii
 • mitä teoksen esittäminen vaatii tapahtuman järjestäjiltä (esimerkiksi videotykki, PA, pöytätilaa, tms)

Mikäli sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä taidenäyttelyn kuraattoriin Titti Malmivirtaan osyn@altparty.org.

 

Olet lämpimästi tervetullut mukaan!

Titti Malmivirta
Alternative Party 2008 -taidenäyttelyn kuraattori
osyn@altparty.org

Mikko Tuomela
Alternative Party 2008 -tapahtuman sisältöjohtaja
ravel@altparty.org

Kristoffer Lawson
Alternative Party 2008 -tapahtuman luova johtaja
setok@altparty.org

Kim Viljanen
Alternative Party 2008 -tapahtuman tuottaja
digikim@altparty.org